Publicerad 1950   Lämna synpunkter
OLEANDER ol1ean4der l. ωl1– l. å1– l. ω1-, r. l. m.; best. -n; pl. -drar (Dalin (1853) osv.) ((†) -drer Weste (1807), Berg Almquist 463 (i handl. fr. 1853)).
Ordformer
(olander- 1650 (: Olander Safft). oleander 1650 osv.)
Etymologi
[jfr d. oleander (ä. d. äv. olander); av t. oleander, av fr. oléandre l. it. oleandro; jfr eng. oleander, mlat. oleandrum; sannol. uppkommet gm ombildning (möjl. med anslutning till lat. olea, olivträd) av mlat. lorandrum, lauriendrum, arodandrum, sannol. i sin tur ombildning (med anslutning till lat. laurus, lager, på grund av bladens likhet med lagerns) av gr.-lat. rhododendron, gr. ῥοδόδενδρον, av ῥόδον, ros, o. δένδρον, träd (jfr DENDRIT)]
den i medelhavsländerna inhemska (ofta trädartade) busken Nerium oleander Lin. (ofta odlad ss. prydnadsväxt, särsk. ss. krukväxt), rosenlager; äv. koll. Hildebrand MagNat. 184 (1650). Trädgårdar, deri höga accacier .. och oleandrer växte. Berg Almquist 463 (i handl. fr. 1853). Stora krukor med blommande oleander. Andersson Drak. 325 (1926).
Ssgr: OLEANDER-BUSKE. Bremer NVerld. 3: 113 (1854).
-HÄCK. jfr häck, sbst.1 2. Lundgren Res. 138 (1849).
-RÖD. av samma röda färg som utmärker oleanderns blommor. Ahrenberg Männ. 5: 124 (1910).
-SAFT. (†) mjölksaft från oleander. Hildebrand MagNat. 254 (1650).
-SVÄRMARE, m. l. r. [jfr t. oleanderschwärmer] entomol. den huvudsakligen i medelhavsländerna förekommande svärmaren Deilephila nerii Lin., som lägger sina ägg på oleandrarnas blad. Sjöstedt Västafr. 490 (1904).
-TRÄD. Lundberg Träg. 158 (1754).

 

Spalt O 574 band 19, 1950

Webbansvarig