Publicerad 1949   Lämna synpunkter
OKVÄDINSORD ω3kvädins~ω2rd l. -diŋs~, stundom äv. OKVÄDINGSORD ω3kvädiŋs~ω2rd, förr äv. OKVÄDEMSORD, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(okuedanns- 1589. okueden(n)s- (-que-, -qve-) 15271639. okvädandes- 1622. okvädings- (-quä-, -qvä-) 16811949. okvädins- (-quä-, -qvä-, -inz-) 1598 osv. okvädnings- 1930. oqvad(h)ens- (-qua-) 15351653. oquedemz- 1645. oqwädems- (-quä-) 1644. oqvädens- (-quä-) 15401836 (om ä. förh.). oqvädims- 1639)
Etymologi
[fsv. oqväþins orþ, motsv. fd. o. ä. d. uqvædhensordh; av en med KVÄDA, v.2, o. OKVÄDE besläktad, men till sin bildning oklar förled o. ORD, sbst.2; formerna oquedemz-, oqvädems- osv. torde bero på anslutning till OKVÄMSORD, formen okvädandes- på anslutning till OKVÄDA, formen okvädings- (jämte okvädnings-) på anslutning till vbalsbst. på -ing. — Jfr OKVÄDESORD]
nedsättande l. skymfligt tillmäle, smädlig l. förolämpande beteckning som ngn använder i tilltal till ngn (stundom äv. om ngn); glåpord, skällsord, invektiv; förr äv.: smädligt resp. ovettigt yttrande (som ngn fäller till l. om ngn), ärerörig beskyllning. Överösa ngn med (i sht förr äv. ge ngn) okvädinsord. OPetri Tb. 192 (1527). Om en .. giffuer .. (den utmanade) oquedens ordh säyandes, Tu är icke man för tigh, och haffuer icke mans hierta i brystet, Och (osv.). Dens. Kr. 50 (c. 1540). Bickiuhwalp… Är ett Oquädins Ord. Stiernhielm WgL 102 (1663). (Han) förföljer O. Warholm med .. oqvädinsord om Ärkebiskopen. AnderssonBrevväxl. 2: 211 (1857). Heerberger NVard. 160 (1936). — särsk. i vissa numera obr. uttr. som beteckna att ngn ger en annan skymfliga tillmälen l. okvädar honom l. fäller äreröriga yttranden till l. om honom; särsk. kalla l. tillägga ngn (belasta ngn med, skälla ngn med l. för) okvädinsord, tala okvädinsord till l. om ngn. G1R 10: 133 (1535). Dårar, flepar och hwad oqwädinz ord mer the kasta på förlåtande Christna. Swedberg Cat. 362 (1709). Fördristar sig Fånge, att .. emot .. (fångvaktaren) fälla oqvädins-ord, .. skall (osv.). SPF 1818, s. 281. Anm. Då ordet i äldre språkprov är särskrivet, föreligger i vissa fall möjligheten att förleden skall uppfattas ss. adj. OKVÄDINS.

 

Spalt O 555 band 18, 1949

Webbansvarig