Publicerad 1949   Lämna synpunkter
O- ssgr (forts.):
OKAPPAD, p. adj.1 mil. om projektil: icke försedd med kapp (se kapp, sbst.1 2). TSjöv. 1905, s. 89.
OKAPPAD, p. adj.2 (†) icke iförd kappa (se kappa, sbst.1 1 b α). Ödmann Hågk. 59 (c. 1805; uppl. 1918).
OKARAKTERISTISK l. OKARAKTÄRISTISK. [jfr t. uncharakteristisch] (numera bl. mera tillf.) icke karakteristisk; i sht förr äv. (om beskrivning o. d.): som icke framhäver det karakteristiska l. särpräglade (hos sitt föremål), allmän, obestämd. JournLTh. 1812, nr 222, s. 4. SvLittFT 1833, sp. 570 (om beskrivning). Hallström LevDikt 70 (1914).
OKARBURERAD, p. adj. tekn. icke karburerad. TT 1894, K. s. 49 (om vattengas).
OKARDAD, p. adj. som icke bearbetats medelst kardor l. kardmaskin, icke kardad. Swedberg Ordab. (1722). SFS 1916, s. 121.

 

Spalt O 517 band 18, 1949

Webbansvarig