Publicerad 1949   Lämna synpunkter
OFFICIAL of1isia4l l. 0104, sbst.1, m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(official 1527 osv. officiel 1685. offitial 1571)
Etymologi
[jfr t. offizial, eng. o. fr. official; av lat. officialis, tjänsteman, till officium, tjänst (se OFFICIUM). — Jfr OFFICIAL, sbst.2, OFFICIAL-, OFFICIELL]
1) (numera bl. om utländska förh.) (benämning på l. titel för viss) ämbetsman l. tjänsteman l. befattningshavare; särsk. hist. om tjänsteman vid ämbetsbyrå i antikens Rom. Kyrkans och dess Officialers förhållande .. till församlingarne. Nordström Samh. 1: 225 (1839). Officialerna bilda .. en aktad klass inom det romerska samhället. Rydberg KultFörel. 1: 52 (1884). SvUppslB (1934). — jfr KLOSTER-OFFICIAL.
2) kyrkohist. om förh. i romersk-katolska länder: enligt kanonisk rätt biskops ställföreträdare l. ombud med domsrätt i (vissa) kyrkliga mål (jfr GENERAL-VIKARIE); i fråga om ä. förh. stundom äv. om ärkediakons ställföreträdare; i fråga om förh. i Sv. på 1500- o. 1600-talen om ställföreträdare för biskop (särsk. domprost). G1R 4: 33 (1527). Thesse effterscreffne siw personer åt minsto behöffuas til at sittia widh Domkyrkiorna, Biscopen, Biscopens Offitial eller Prowest, Kyrkeheerden (osv.). LPetri KO 48 b (1571). (Konfirmations-)akten (skulle) förrättas på påsk- och pingstdag af biskopen eller hans officialer. Hagström Herdam. 1: 98 (1897). 2NF 20: 531 (1914; om ärkediakons ställföreträdare). Brilioth SvKyrkKunsk. 278 (1933).
Ssg (till 2; kyrkohist.): OFFICIAL-VÄRDIGHET~002 l. ~200. (tillf.) Lundström LPGothus 1—2: 125 (1893).

 

Spalt O 290 band 18, 1949

Webbansvarig