Publicerad 1949   Lämna synpunkter
O- ssgr (forts.):
OFAGER. (numera nästan bl. skämts.) icke fager; ful. Verelius 186 (1681). HB 3: XXIX (1877). En ung och långtifrån ofager flicka. SD 1927, nr 13, s. 20.
OFALDIG. (†) icke dubbel (l. mångfaldig). Juslenius 515 (1745).
OFALL. Anm. Ordet torde numera förekomma bl. i oböjd form. [jfr isl. úfall, ävensom t. unfall] (numera bl. arkaiserande i vitter stil samt i lagspr.) olycklig händelse l. omständighet, olycksfall, olyckshändelse, olycka. Itt ofall skal falla vppå tigh, thet tu icke skalt försona kunna. Jes. 47: 11 (Bib. 1541; Luther: vnfall; Vulg.: calamitas; Bib. 1917: olycka). Så at .. Cyrus medh all sin häär blef ther niderlagdh, .. at ock icke een then ringaste undslapp, som thetta gräseliga ofallet hemma bebodha kundhe. LPetri Kr. 11 (1559). Wänner röhnes i ofall. Grubb 880 (1665). (I skeppsdagboken bör införas) när ofall träffar fartyg eller last. SFS 1914, s. 1049. Heidenstam NDikt. 29 (1915). särsk.
a) [jfr t. zu unfall kommen] (†) i uttr. komma på ofall, komma l. råka i olycka. LPetri 2Post. 221 b (1555). Meurman (1847).
b) (numera knappast br.) i försvagad bet.: missöde. Runeberg ESkr. 1: 189 (c. 1836). Då man (under kälkbacksåkningen) kommit midt för Feldins, inträffade hvarjehanda ofall. Sundblad Ups. 237 (1884). Ingen olycka, blott ett ofall. Ahrenberg StRätt 156 (1899).
OFALSAD, p. adj. (i fackspr.) icke falsad. Murberg FörslSAOB (1791). Bendz Hofbesl. 51 (1897).
OFALSK, adj. (o- 16501689. v- 1529) (†)
1) icke falsk l. svekfull, redlig. Thet går alt wthaff ett ofalskt hiärta. Ekeblad Bref 1: 53 (1650; rättat efter hskr.). LykkoPris A 4 a (1689).
2) oförfalskad. Huar gulszmed i Swerige skall arbetha gott och vfalskt sillffwer. G1R 6: 253 (1529).
OFALSKAD, p. adj. [fsv. ofalskadher] (†) oförfalskad, icke bedräglig. Ofalskade Sorge-Tårar. Lucidor (SVS) 198 (1672). Mäta Brennekohl .. rätt och ofalskat. SthmStadsord. 1: 264 (1678).
OFAMNAD, p. adj. om ved: icke uppmätt o. lagd i famn. SthmStadsord. 1: 60 (1637).
OFANERAD, p. adj. (i fackspr.) icke fanerad. Murberg FörslSAOB (1791). Landsm. XVIII. 1: 29 (1912).

 

Spalt O 255 band 18, 1949

Webbansvarig