Publicerad 1949   Lämna synpunkter
OEUVRE ø4ver (äv. med fr. uttal), n.; best. (tillf.) -t ø4vret; pl. = l. -s ø4ver.
Etymologi
[av fr. oeuvre, arbete, konstnärs l. författares värk m. m., av lat. opera, pl. av opus (se OPUS)]
(med prägel av fackspr., mera tillf.) om sammanfattningen av en konstnärs l. författares produktion (sådan den föreligger vid en viss tidpunkt i hans liv l. vid hans död); stundom äv. om enstaka konstnärligt l. litterärt arbete. Pfeiffer (1837). Det är första gången den nu något mer än fyrtioårige konstnären ger en överblick över sitt oeuvre. SvD(A) 1929, nr 272, s. 7. SvD(B) 1948, nr 352, s. 8.

 

Spalt O 253 band 18, 1949

Webbansvarig