Publicerad 1949   Lämna synpunkter
O- ssgr (forts.):
OEMOTSVARIG3~0020 l. (jfr anm. sp. 242) OMOTSVARIG3~020. (oemot- 1865 osv. omot- c. 1820 osv.) icke motsvarig, icke motsvarande, som icke svarar till (ngt annat); som icke överensstämmer l. harmonierar (med ngt annat); utom i avledn. -het numera nästan bl. (föga br.) i uttr. oemotsvarig till ngt, förr äv. ngt oemotsvarig, som icke svarar mot l. korresponderar med ngt. En behofven fullkomligt oemotsvarig local. Weibull (o. Tegnér) LUH 1: 363 (1868). Svahn LbMuntlFöredr. 129 (1903). särsk. (†) om uttryck l. bild o. d.: inadekvat, oegentlig, icke träffande; om föreställning (om ngt): som icke motsvarar värkligheten. Oemotsvariga, bildliga föreställningar om det gudomliga. Nyblæus Forskn. III. 1: 102 (1886). Ett sväfvande eller omotsvarigt uttryck räknas i franskan såsom språkfel. Verd. 1887, s. 71.
Avledn.: o(e)motsvarighet, r. l. f. (i skriftspr.): bristande (brist på) överensstämmelse l. motsvarighet, oöverensstämmelse; egenskapen l. omständigheten att icke stå i rimligt l. riktigt förhållande (till varandra), diskrepans; äv.: kontrast; äv.: förhållandet att ngt saknar motsvarighet; numera nästan bl. i uttr. oemotsvarighet(en) mellan (ngn gg äv. av) ngt o. ngt annat; stundom äv. i uttr. ngts oemotsvarighet mot (förr äv. till) ngt. Leopold 4: 316 (c. 1820). Formens omotsvarighet mot innehållet. Wikner Mater. 163 (1870). Den besvikenhet man känner inför omotsvarigheten. Wrangel Dikten 154 (1912; i fråga om välformad, men innehållslös dikt). Oemotsvarigheten mellan ord och tankar. 3SAH 50: 390 (1940). jfr (†): Omotsvarighet i metaphorers bruk. SvLittFT 1834, sp. 108. särsk.
a) för att beteckna att en skillnad föreligger mellan en önskan l. ett ideal o. dyl. o. dess motsvarighet i värkligheten l. mellan en strävan o. dess resultat; äv. för att beteckna att ngt icke svarar mot de krav som ställs på det o. d. Atterbom Minnest. 2: 3 (1840). Oemotsvarigheterna mellan idealen och verklighetens värld. Warburg Rydbg 1: 479 (1900). Wrangel Dikten 163 (1912).
b) bristande överensstämmelse i fråga om kvantitet l. mått l. värde l. storlek, disproportion. Fahlbeck Stånd 26 (1892). Omotsvarighet af skuld och straff. 3SAH 24: 422 (1910).
c) (numera knappast br.) i fråga om olikhet mellan två (l. flera) personers lynne l. själsläggning l. intressen l. åskådning o. d. PT 1883, nr 67 A, s. 3. Gunvor hade .. länge sett omotsvarigheten mellan hennes egen och Sveins själsanläggning. Därs. 1897, nr 24 A, s. 3.

 

Spalt O 244 band 18, 1949

Webbansvarig