Publicerad 1949   Lämna synpunkter
O- ssgr (forts.):
ODOGSEN. (-dog- 16651837. -dug- 16341838. -dåg- 18151870) (†) = odogse 1, 2, 3. RP 4: 184 (1634). (Hästen) vardt halt, lam och til all vidare tienst odugsen. Bliberg Acerra 665 (1737). Strinnholm Hist. 4: 151 (1852).
Avledn. (†): odogsenhet, r. l. f. SvLitTidn. 1815, sp. 795. LfF 1870, s. 179.
ODOKUMENTERAD, p. adj. (mera tillf.) icke dokumenterad; äv. (numera knappast br.) om person: icke försedd med vederbörliga handlingar, som saknar dokumenterad behörighet. Murberg FörslSAOB (1791). Nervander FinlKultH 236 (1900; om person).

 

Spalt O 219 band 18, 1949

Webbansvarig