Publicerad 1949   Lämna synpunkter
O- ssgr (forts.):
ODOGA, se odåga.
ODOGLIG, se oduglig.
ODOGLING, se odugling.
ODOGMATISK. som är fri från (l. vittnar om frihet från) benhårda o. en gång för alla fastslagna grundsatser; som icke är dogmatisk l. doktrinär, fri från dogmatism; stundom närmande sig bet.: tolerant. Lamm Oxenst. 226 (1911; om religiös uppfattning). 1800-talets odogmatiska, .. litterära kosmopolitism. Blanck NordRenäss. 102 (1911). Vetterlund Skissbl. 56 (1914; om person).

 

Spalt O 217 band 18, 1949

Webbansvarig