Publicerad 1949   Lämna synpunkter
O- ssgr (forts.):
ODIFFERENTIERAD, p. adj. icke differentierad (se differentiera 2 e). Verd. 1885, s. 47.
ODIGERERAD, p. adj. i sht fysiol. om föda o. d.: icke digererad, osmält. Svartz MatsmältnSj. 100 (1932). särsk. (†) bildl., om lärdom o. d.: som upptagits utan att smältas l. (fullt) förstås; förr äv. om skrift o. d.: icke (noggrant) övertänkt l. genom- l. överarbetad. Porthan BrCalonius 580 (1799; om förteckning). JGGahn (1808) hos Berzelius Brev 9: 45 (om brev). Af en odigererad lärdom prunkande .. afhandlingar. Hammarsköld SvVitt. 1: 105 (1818).
ODIKAD, p. adj. om jord, åker, äng o. d.: icke (ut)dikad; utan diken. Verelius 29 (1681). Hedin GmPers. 3 (1887; om väg).

 

Spalt O 208 band 18, 1949

Webbansvarig