Publicerad 1949   Lämna synpunkter
OA ω3a2, v.2 -ade.
Etymologi
[ljudhärmande; jfr UV, DUVA, sbst.]
(mera tillf.) om vissa fåglar (bärguv, duva): ge ifrån sig ett (tämligen utdraget) skri l. läte, stundom återgivet ”hu” l. ”uhu”; jfr HOA 3, HU II 2. Duvorna oa mjukt. Malm Stormv. 89 (1935). En natt oade berguven. HågkLivsintr. 19: 378 (1938).

 

Spalt O 6 band 18, 1949

Webbansvarig