Publicerad 1948   Lämna synpunkter
NÖTKREATUR 3t~kreatɯ2r, äv. 3~200, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(nöt- 1785 osv. nöte- 1843)
Etymologi
1) individ (tjur, oxe, ko, kviga l. kalv) av den ss. tamboskap använda djurarten Bos taurus Lin., tamnöt; äv. om djurarten. Möller 2: 704 (1785). Stamboksföring av nötkreatur. SFS 1936, s. 172.
2) (mindre br.) zool. individ av den till familjen slidhornsdjur hörande underfamiljen Bovinæ, som utom tamnöt omfattar bl. a. bison, buffel, jak o. uroxe; vanl. i pl. 2NF (1913). BonnierKL (1926).
Ssgr (till 1): NÖTKREATURS-AVEL. (planmässigt) uppfödande av nötkreatur (med särskilt avseende fäst vid rasförädling o. d.); äv.: = -skötsel. Nyström Svedelius 2: 192 (1887).
-BESÄTTNING. jfr besättning II 2 b β slutet. LAHT 1886, s. 297.
-BROMS. lant. redskap använt ss. kapson på nötkreatur. Vennerholm o. Svensson 69 (1892).
-DYNT. zool. o. veter. nötdynt. HeimdFolkskr. 22: 15 (1895).
-ENHET~02 l. ~20. statist. måttsenhet baserad på beräkningar över vad ett fullvuxet nötkreatur motsvaras av (i fråga om foderförbrukning l. värde) inom andra kategorier av kreatur o. använd i sht då man önskar i ett enda tal ange storleken av en blandad kreatursstock; jfr kreaturs-enhet. VittAH 29: 94 (1884).
-PREMIERING. nötboskapspremiering. LAHT 1890, s. 14.
-RAS, r. Sjöstedt Husdj. 1: 266 (1860).
-SKÖTSEL. uppfödande o. skötsel av nötkreatur; näring vars utövare (helt l. delvis) leva på avkastningen av nötkreatur. NF (1887).
-SLÄKTE(T). (föga br.) zool. om släktet Bos Lin., till vilket höra undersläktena Bos Lin. (i inskränkt mening), Bubalus H. Sm., Bison H. Sm., Poëphagus Gray o. Bibos Hodgs. NF (1887).
-SPILLNING. Arrhenius Jordbr. 2: 293 (1860).
-STALL. (numera bl. mera tillf.) ladugård. Sjöstedt Husdj. 2: 32 (1862). SFS 1919, s. 162.
-STAM. om sammanfattningen av till en viss ras hörande nötkreatur som gm planmässigt avelsarbete fått vissa gemensamma karakteristiska egenskaper som skilja dem från andra individer inom rasen; rasmässigt homogen o. särpräglad nötkreatursbesättning; äv. om sammanfattningen av alla i rashänseende o. d. samhörande nötkreatur (inom ett område); äv.: nötkreatursras; äv.: nötkreatursstock. Någon engelsk nötkreatursstam. Sjöstedt Husdj. 2: 167 (1862). Tjurföreningarnas mål är .. att .. arbeta för nötkreatursstammens förbättrande. VerdS 12: 12 (1889). Europa har .. en och en halv gång så stor nötkreatursstam som Nordamerika. HandInd. 324 (1926).
-STAMBOK~02. LAHT 1930, s. 948.
-STOCK. om sammanfattningen av alla nötkreatur (inom ett område). (Jönköpings läns hushållningssällskap har) anfört att aktningsvärda bemödanden att förbättra och förädla nötkreatursstocken och att om djurens rätta skötsel och vård sprida kännedom bland massan af jordbrukare .. blifvit under de senare åren gjorda så väl af enskilde som af rikets hushållningssällskap. BtRiksdP 1891, 6Hufvudtit. s. 95.
-TUBERKULOS. LAHT 1900, s. 93.

 

Spalt N 1304 band 18, 1948

Webbansvarig