Publicerad 1948   Lämna synpunkter
NÖTBOM 3t~bωm2, sbst.2, m.||ig.; anträffat bl. i sg. obest.
Etymologi
[ordlekande anv. av NÖT-BOM, sbst.1 (se sp. 1291), l. sekundär anv. av familjenamn l. bildat efter dumbom l. liksom detta efter familjenamn på -bom; jfr Hjelmqvist Förnamn 318 f.]
(starkt vard., numera bl. tillf.) dumbom. Jolin Ber. 3: 147 (1873). jfr AJourn. 1815, nr 242, s. 2. jfr äv.: (Man har översatt namnet) Nussbaum .. (till) Svenska, der det har en tvetydigare betydelse än (i tyskan). SKL 3: 90 (1848).

 

Spalt N 1303 band 18, 1948

Webbansvarig