Publicerad 1948   Lämna synpunkter
NÖJD, f.
Ordformer
(nögd (-dh))
Etymologi
[fsv. nögdh, f., tillräcklighet, tillfredsställelse; jfr isl. nǿgð, f., rikligt förråd; till NOG, oböjl. adj.]
(†)
1) nöjaktig gottgörelse. Stiernman Riksd. 1588 (1668).
2) (känsla av) glädje. Stiernhielm Herc. 318 (1648, 1668). Han (dvs. Apollo) gör mig (dvs. Diana) mycken nögd. Dens. Cup. 5 (1649, 1668). Af Krijgh haar Siälen ingen nögd. Dens. Lycks. 3 (1650, 1668). Columbus BiblW E 4 b (1674).

 

Spalt N 1278 band 18, 1948

Webbansvarig