Publicerad 1948   Lämna synpunkter
NÖJAKTELIGEN, adv.
Ordformer
(nög- 15661591. nöj- (-ij-) 16461723. -akteligen (-ach-) 15811723. -affteligen 1566. -aktligen 1703)
Etymologi
[jfr ä. d. nøjagteligen; utvidgad adv.-form till NÖJAKTIG]
(†) i tillräcklig grad l. mängd, tillräckligt; till fyllest; på ett tillfredsställande sätt, så att ngn blir nöjd; på ett betryggande sätt. BtFinlH 4: 328 (1566). Huadh them tilkom, th[et] hade the nögachteligen och tilfÿllest vpburit och anna[m]met. 2SthmTb. 6: 418 (1581). En .. Sakörslängd, .. nöijachteligen verificerat af häradzhöfdingen och nämbden. LReg. 412 (1662). Alla fästningar .. (böra) vara nöijakteligen besatte. RARP 12: 161 (1675). (De) hafva i dagh varit här och nöiaktligen förklarat sigh på vår sida. Carl XII Bref 299 (1703). 2RA 1: 548 (1723).

 

Spalt N 1276 band 18, 1948

Webbansvarig