Publicerad 1948   Lämna synpunkter
NÖDSAKELIG, adj.; adv. = (Stiernman Riksd. 1869 (1680), BoupptSthm 31/8 1687), -EN (Palmchron SundhSp. A 7 b (1642), Linné Sk. 8 (1751)); förr äv. NOTSAKLIG, adj.
Ordformer
(not- 1630. nöd(h)- 16421781. -sacklig 1630. -sakelig 16421781. -saklig 1642 (: nödhsakligheet). — n. sg. -ligit (-et) 16301747. -ligt 1781)
Etymologi
[av resp. efter mnt. nōtsakelik l. ä. t. notsächlich; jfr äv. mnl. nootsakelijc (holl. noodzakelijk); avledn. av NÖD-SAK]
(†) nödvändig; äv.: som man icke kan underlåta (att hysa), skälig. OxBr. 11: 434 (1630). (Kalm) måste .., om det skall vara vähl, nödsakeligen norr om terra nova. Linné Bref I. 2: 127 (1749). Anmäla mitt nödsakeliga missnöÿe theröfver. VDAkt. 1758, nr 203. Därs. 1781, nr 471.
Avledn.: NÖDSAKLIGHET, f. [jfr mnl. nootsakelijcheit (holl. noodzakelijkheid)] (†) nödvändighet. Palmchron SundhSp. C 4 b (1642). Därs. 250.

 

Spalt N 1260 band 18, 1948

Webbansvarig