Publicerad 1948   Lämna synpunkter
NÖDELD 3d~el2d, sbst.3, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[sv. dial. nöeld (Ihre DialLex. 122 (1766)); jfr nor. dial. nyill; sannol. uppkommet gm ombildning av NYING med anslutning till NÖD o. ELD (möjl. urspr. utgående från en dialektal sidoform till NYING med annan avledningsändelse)]
(mindre br.) nying. Nyingen (nödelden) skall i morgon lördag och om söndag vara tänd (på Skansen) kl. 5—7. Fatab. 1942, s. 124 (1891). Klint (1906). jfr Lönnroth (1880; under nuotio), ävensom Schröder MinnSkog. 258 (1888).

 

Spalt N 1246 band 18, 1948

Webbansvarig