Publicerad 1948   Lämna synpunkter
NÖCH, se nyck, sbst.1

 

Spalt N 1219 band 18, 1948

Webbansvarig