Publicerad 1948   Lämna synpunkter
NÄTTA, v.2 -ade. vbalsbst. -NING.
Etymologi
[möjl. avledn. av NÄTT, adj.]
(†) låta (säd) före den egentliga malningen helt lätt gå genom kvarnen (för avlägsnande av sådor), skräda. Man kan .. äfven till bröd använda skadadt korn och hafre, men dessa sädesslag böra, om möjligt är, före malningen nättas på qvarnen. Alm. 1844, s. 45.

 

Spalt N 1204 band 18, 1948

Webbansvarig