Publicerad 1948   Lämna synpunkter
NÄSTA, v.3
Etymologi
[sannol. avledn. av NÄST, sbst.1]
(†) föda (ngn). (Sedan jag ss. krigspräst drog i fält, har jag) hwarken åtniutit något wist hemman det jag kunde besittia, el(le)r dett ringeste, der af iag mig och mitt fattige Barn mig kan nästa och kläda. VDAkt. 1705, nr 164.

 

Spalt N 1181 band 18, 1948

Webbansvarig