Publicerad 1948   Lämna synpunkter
NÄSTA näs3ta2, v.1 -ade (Rudbeck Atl. 2: 37 (1689: nestas, pr. sg. pass.), Wettersten Forssa 70 (c. 1750: nästad, p. pf.) osv.) l. -er, -te, -t, -t (Rudbeck Atl. 1: 516 (1679: nästes, pr. sg. pass.), BoupptSthm 20/9 1683 (: näste, p. pf. pl.) osv.); vbalsbst. -ANDE, -NING; jfr NÄST, sbst.2
Ordformer
(förr äv. skrivet ne-)
Etymologi
[jfr d. næste, nor. neste, isl. nesta, nista, mht. nesten, feng. nestan; till samma stam som fgutn. nast, spänne, häkta, isl. nist, nisti, häkta. krok o. d., fht. nestila, t. nestel, band, snöre (se NÄSTEL); möjl. rotbesläktat med NOT, sbst.1, NÄT, sbst.]
1) sömn. sy fast (ngt vid ngt), sy ihop; särsk. (o. numera nästan bl.): (provisoriskt) sy fast (l., i absolut anv. :sy) med lösa (glesa, provisoriskt sydda) styng; äv. i mer l. mindre tydligt utförd bild (jfr 2). Schroderus Dict. 245 (c. 1635). Næsta fodret vid tyget. Murberg FörslSAOB (1793). Dalin (1853). Ett af dessa täcken / af gamla minnen, nästa klut vid klut. Schiöler Mon. 78 (1913).
2) (†) i allmännare l. bildl. anv.: fästa, fästa samman, foga ihop. På thenna sälla Dag .. / Tå Dygd och Kärleks-Flam förtrogna Hiertan näster, / Uti ett enigt Band. Eldh Myrth. 4 (1716, 1725). Sakerstian synes icke hälder inbygder uti den östra delen (av kyrkan), utan dess västra vägg allenast nästad vid östra delens mur. Wettersten Forssa 70 (c. 1750). Fyra misters, hvilka lyckligt fått / Framför sitt namn ett ”honourable” nästadt. CVAStrandberg 5: 233 (1862). — särsk. (†) övergående i intr. bet.: fästa sig, fastna. Ljk som Agat vid Strå, Magnet vid Järn vill nästa .. / Så giör du ock, at Två sin’ Sinnen sammanfästa. Frese VerldslD 40 (1716, 1726).
Särsk. förb.: NÄSTA FAST10 4.
1) sömn. till 1. Næsta fast lappen. Murberg FörslSAOB (1793).
2) (†) till 2. Almqvist Amor. 320 (1822, 1839; om fastbindande med kedjor).
NÄSTA IHOP10 04 l. TILLHOPA040 l. 032, stundom HOP4.
1) i sht sömn. till 1; äv.: häfta samman (pappersblad o. d.) med (nål o.) tråd. BoupptSthm 1683, s. 117 a, Bil. Nästa ihop arken. Almqvist Col. 63 (1835). Dalin Synon. 262 (1925).
2) (†) till 2. Rudbeck Atl. 2: 37 (1689).
NÄSTA IN. (†) till 1, 2: fästa l. häfta in. Rudbeck Atl. 2: 37 (1689). Nästa in ett ark paper i skrifboken. Murberg FörslSAOB (1793).
NÄSTA SAMMAN10 32 l. 40 l. TILLSAMMAN(S)032 l. 040. sömn. till 1; äv. oeg., om provisoriskt fästande med knappnålar o. d. Murberg FörslSAOB (1793). Hörlén GSed. 135 (1914; oeg.).
NÄSTA TILL. (†) till 2: fästa vid (ngt). Alt det som skarfwas, och nästes til en annan tingz ända. Rudbeck Atl. 1: 516 (1679).
Ssg (Anm. Ssgn kan äv. föras till näst, sbst.2): (1) NÄST-STYNG, äv. -STYGN. sömn. = näst, sbst.2 2. MeddSlöjdF 1889, s. 57. SvD(A) 1932, nr 171, s. 16.

 

Spalt N 1179 band 18, 1948

Webbansvarig