Publicerad 1948   Lämna synpunkter
NÄPPE 3pe2, adv.
Ordformer
(neppe 18371843. näppe 18611932)
Etymologi
[av d. næppe, neppe, knappast m. m.; avledn. av NÄPP, adj.]
(vard., föga br.) näppeligen, knappast; numera i sht mer l. mindre emfatiskt ss. svar på en (retorisk) fråga: ”sällan”. Braun Dikt. 1: 114 (1837). Värre än det flydda år / Man näppe såg. Sehlstedt 1: 196 (1861). Skulle då hr Möller säga nej ..? Näppe. Upsala(A) 1932, nr 297, s. 2.

 

Spalt N 1038 band 18, 1948

Webbansvarig