Publicerad 1948   Lämna synpunkter
NÄFTA, r. l. f.
Ordformer
(nepten- (i ssgr) 1638 (: Neptengrääs)1757 (: nepten-gräs). näfta 1792c. 1870. näpte- (nep-) (i ssgr) 1578 (: Neptegräs)1749 (: näpte-gräs))
Etymologi
[fsv. näpta (ArkBot. III. 14: 7 (: væpte); jfr Därs. 10); jfr fd. næpta, mnl. nepte (holl. neppe), t. (dial.) nepte, nepten, ä. eng. o. feng. nepte; av lat. nepeta, av ovisst urspr.]
(†) bot. växten Nepeta cataria Lin., kattmynta; äv. om släktet Nepeta Lin. Liljeblad Fl. 220 (1792; äv. om släktet). jfr Fries Ordb. 88 (c. 1870).
Ssgr (†, bot.): NÄFTE-GRÄS. (nepten- 16381757. näpte- (nepte-) 15781749) kattmynta. BOlavi 143 a (1578). Serenius Kkkk 1 b (1757).
-ÖRT. (nepte-) [jfr t. dial. neptenkraut] = -gräs. Franckenius Spec. C 3 b (1659).

 

Spalt N 1010 band 18, 1948

Webbansvarig