Publicerad 1948   Lämna synpunkter
NÄCKA, v.2 -er, -te, -t, -t. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[jfr sv. dial. nacka, dra ett snöre l. band på visst sätt genom vissa maskor i ett nät, träda nät på en nål av trä (jfr NACKA, v. 2); besläktat med NACKE o. trol. syftande på att bandet drages genom kanten l. översta delen på nätet. — Jfr NÄCKA, v.3]
(†) Näcka. .. (dvs.) Draga ett band genom hvarannan maska tvärt öfver ett stycke not eller nät, att dermed fæsta det under knytningen: näcka slingan. Murberg FörslSAOB (1793).
Särsk. förb. (†): NÄCKA OM. ”näcka” (ett nät o. d.) på nytt. Näckbandet geck af, och slingan måste näckas om. Murberg FörslSAOB (1793).
Ssgr (†): NÄCK-BAND. [jfr sv. dial. (Finl.) nackband, snöre som i visst syfte trädes genom de maskor som ligga ytterst vid kanten på ett nät] Näckband .. (dvs.) Band eller snöre, som trædes genom det som näckes. Murberg FörslSAOB (1793).
-TRÅD. = -band. Murberg FörslSAOB (1793).

 

Spalt N 1010 band 18, 1948

Webbansvarig