Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NÅGONVART 1gonvar4t, äv. -ωn-, äv. 30~2, emfatiskt32 4, vard. äv. NÅNVART nonvar4t, emfatiskt 4 4, förr äv. NÅGONVÄRT l. -VÄRTS, adv.
Ordformer
(vanl. skrivet i två ord. någen- (-gh-) 1560 (: någen verdtz)1622 (: någen werdt). någon- (no-, -gh-, -ån-) c. 1550 (: nogån varth) osv. någor- c. 1635 (: Någorwertz)1769 (: någorvärts). -vart (-hv-, -th) c. 1550 (: nogån varth) osv. -värt (-e-, -dt) 1622 (: någen werdt)1764 (: Någonvärt). -värts (-e-, -dt-, -tz) 1560 (: någen verdtz)1771 (: någonvärts))
Etymologi
[fsv. nokon vart, av nokor (se NÅGON) o. -vart (i annan vart, norþan vart m. fl.); jfr BORDVART(S), LOVVART, NORD-VART(S) m. fl.; med avs. på formerna -värt o. -värts jfr mnt. o. mht. -wert resp. t. -wärts]
1) (numera knappast br.) åt något håll, någonstädes hän; äv. bildl.; förr äv. dels: från ngt håll, dels: någonstädes. (Lat.) Alicunde (sv.) nogån varth. GlTer. 9 (c. 1550). Vij (bjuda) tig, att för än samme skep någen verdtz utlöper, att tu (osv.). G1R 29: 495 (1560). Den .. lustigaste Grotta som en någonwärt kunde finna. Hiärne 2Anl. 253 (1706). Florindo .. tilböd sig at (ss. förstaaprilskämt) sända honom någorvärts med en korg full af stenar. Weise 1: 290 (1769). Jag märker att Du vill leda mig någon-hvart dit jag icke vill; Du har några afsigter som jag ej förstår. Strindberg GVasa 120 (1899).
2) i fråga om tillryggalagt stycke väg tillräckligt stort att förtjäna avseende l. som är det i ett visst fall minsta tänkbara: någon väg; ofta bildl.; vanl. emfatiskt. HSH 3: 43 (c. 1800). Lika visst som en handtverkare, därest han skall bringa det någonvart, icke får sakna hufvud, .. lika litet (osv.). Noreen SprSt. 1: 6 (1895). Inte heller skidlöparen kom någonvart om dagen. Munsterhjelm Gård. 56 (1927).

 

Spalt N 978 band 18, 1947

Webbansvarig