Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NÅGONDERA 3gon~de2ra, äv. -ωn-, vard. äv. NÅNDERA non4~de1ra l. 3~20, pron.; n. någotdera 3got~, äv. -ωt-, vard. äv. nåtdera not4~de1ra l. 3~20; gen. (i substantivisk anv.): i m. l. f. l. r. någonderas (vard. nånderas), i n. någotderas (vard. nåtderas).
Ordformer
(m., f. o. r. någon dera (no-, -th-) BraheBrevväxl. II. 1: 105 (1658), Dalin Arg. 2: 129 (1754). någondera (no-, -th-) OxBr. 3: 253 (1631) osv. — gen. någer theris HH XIII. 1: 100 (1563). någon theras Schück VittA 2: 20 (i handl. fr. 1667). någonderas Enberg SvSpr. 136 (1836) osv. — n. någordera (-the-) Triewald Bij 9 (1728), Königstedt Schacksp. 32 (1806). något dera Rudbeck Atl. 3: 86 (1698). någotdera (-the-) Kyrkol. 2: 2 (1686) osv. — gen. någotderas Dalin (1853) osv.)
Etymologi
[fsv. nogor thera; av NÅGON o. -DERA]
någon av dem, någon; särsk. i nekande, frågande o. villkorliga satser o. d.
1) i substantivisk anv.: någon av dem; äv. med bestämning inledd av prep. av. (Man kunde) för sådane groff och stoor försumelsse och otrohett icke frije någer theris lijff. HH XIII. 1: 100 (1563). Jagh motte en gångh fhå tala medh digh, för ähn jagh eller nogondera aff oss döör. OxBr. 3: 253 (1631). Intetdera (unions-)riket hade fått sin vilja fram (i ståthållarfrågan), men kungen hade dock icke i någotdera lidit skada i sin personliga ställning. De Geer Minn. 1: 202 (1892). Det .. ingångna paktum, som ej framtvingats genom hot från någondera av de förhandlande parternas sida. Hellström Malmros 67 (1931).
2) i adjektivisk anv., ss. bestämning till ett sbst. i sg. best., i sådana uttr. som någondera sidan o. d., någon av sidorna. Ehrenadler Tel. 506 (1723). Mia och Agda talade i munnen på varandra och nu voro inte tårarna långt borta på någotdera hållet. Hammenhög PoB 313 (1931).

 

Spalt N 974 band 18, 1947

Webbansvarig