Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NYTTJESVALD, n. (?)
Ordformer
(nytie- 1555. nyties- 1558. nytti- c. 1577. nyttig- 1558. -vald 15551558. -vall c. 1577)
Etymologi
[sannol. till fsv. nyt (gen. nytia) (se NYTTA, sbst.), o. VÅLD]
(i Finl., †) makt att tillgodogöra sig l. förfoga över avkastningen av ngt; nyttjanderätt; äv.: ekonomiskt tillgodogörande, brukning, hävd (se d. o. 4); ägovälde (med särskild tanke på nyttjandet). Wijdere begyntte Knut scriffvere .. göre alle honde nytiewald aff skogen. Teitt Klag. 210 (1555). (Att) ingenn motte högre Schatlagdt bliffwe, ähnn hann kan finnes haffwe nytieswald och äger till. HFinlH 9: 306 (1558). Szå ath iordenn motte Först, skäligenn wärderis effter hwars och ens byes nyttigwaldh och seden thär effter Schatlegges. Därs. 310. HFinlKamF 3: 85 (c. 1577).

 

Spalt N 912 band 18, 1947

Webbansvarig