Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NYRNBERG- nyr3nbærj~ l. NYRNBERGER- -bærjer~ l. NYRNBERGS- -bærjs~.
Ordformer
(neuren- 1675. neurn- 1675. noren- 15361681. norn- 15391708. norren- 15411688. nuren- (nv-) 15361772. nurn- 1757. nüren- 16591698. nyrn- (nürn-) 1636 osv. nåren- 1543. nårrenn- 1561. nören- 15491698. nörre- 1548. nörren- 15481582. nörrens- 1582)
Etymologi
[till stadsnamnet NÜRNBERG]
i ssgr: som förekommer i l. kommer från l. på annat sätt står i samband med staden Nürnberg i Tyskland.
Ssgr: A: NYRNBERG-GRÖNT, -KRAM, -PLÅSTER, -RÖTT, -ÄGG, se B.
B: NYRNBERGER-ARBETE~020. (nyrnberger- 1659 osv. nyrnbergs- 16761708) (i sht förr) finare hantvärksarbete (eg. från Nürnberg); i pl. äv.: smärre handelsvaror, kramvaror. BoupptSthm 1/8 1676. särsk. (†) abstrakt: nyrnbergskt fabrikat; i sht i uttr. av nyrnbergerarbete. BoupptSthm 30/6 1659. 1 Steenskijfwa af Norren bergz arbete uthan foot. Därs. 12/2 1684. OfferdalKArk. N I 1, s. 64 (1708).
-BOD. (†) krambod. Thorild (Hans.) 1: 290 (1784).
-GRÖNT, n. (nyrnberg- 19131926. nyrnberger- 1894 osv.) kem. kromoxid, kromgrönt. (Ekenberg o.) Landin (1894). VaruhbTulltaxa 1: 169 (1931).
-KNIV. (nyrnberger- 1673. nyrnbergs- 15761583) (numera bl. tillf.) tillvärkad i Nürnberg. TullbSthm 18/6 1576. BoupptSthm 20/3 1673, Bil.
-KRAM, n. (nyrnberg- 1904. nyrnberger- 1636 osv. nyrnbergs- 15361543) (förr) om kramvaror från Nürnberg. TullbSthm 1536, s. 61 a. Linder Tid. 15 (1924).
-KRAMVAROR~020, pl. (nyrnbergs-) (förr) = -kram. BoupptSthm 7/3 1673.
-PAPPER. (nyrnberger- 1909. nyrnbergs- 15841591) (förr) ett slags finare papper. TullbSthm 20/5 1584. Annerstedt UUH II. 2: 129 (1909; efter handl. fr. 1717).
-PLÅSTER. (nyrnberg- 1698, 1739. nyrnberger- 1698 osv. nyrnbergs- 1675) [jfr d. nürnbergerplaster, ävensom t. nürnbergisches pflaster] (förr) farm. ett slags plåster. BoupptSthm 18/8 1675.
-RÖTT, n. (nyrnberg- 1913. nyrnberger- 1815 osv.) kem. ett slags röd bolus som förekommer i närheten av Nürnberg. Synnerberg (1815).
-SPEGEL. (nyrnberger- 17571772. nyrnbergs- 1582) (†) spegel tillvärkad i Nürnberg. TullbSthm 16/5 1582. HusgKamRSthm 1772, s. 579.
-VAROR, pl. (nyrnberger- 1815 osv. nyrnbergs- 1578) (i sht förr) jfr -arbete; särsk. om leksaker. TullbSthm 25/8 1578. WoJ (1891; om leksaker).
-ÄGG, n. (nyrnberg- 18921920. nyrnberger- 1847 osv.) [jfr d. nyrnbergeræg, eng. Nuremberg eggs; efter t. nürnbergische eier; med syftning på dessa fickurs äggliknande form] (förr) (viss typ av) fickur som började tillvärkas omkr. år 1550 i Nürnberg. Wetterbergh Penning. 94 (1847).
C: NYRNBERGS-ARBETE, se B.
-DART. (†) dolk från Nürnberg. TullbSthm 9/5 1571.
-HALVHAKE~020. (förr) jfr halv-hake. ArkliR 1553, avd. 3. Därs. 1563, avd. 4.
-KNIV, -KRAM, -KRAMVAROR, -PAPPER, -PLÅSTER, se B.
-RÖR. (†) visst slags mindre handeldvapen från Nürnberg. TullbSthm 17/5 1543. ArkliR 1561, avd. 3 (1563).
-SPEGEL, se B.
-TÄCKE. (†) om ett slags täcken l. dukar från Nürnberg. TullbSthm 8/11 1543. VDVisitP 1681, s. 304.
-VAROR, se B.

 

Spalt N 890 band 18, 1947

Webbansvarig