Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NYLIGEN ny3ligen2, äv. 320, äv. NYLIGT ny3lig2t, förr äv. NYLIG l. NYLIGA l. NYLIGAN l. NYLIGE l. NYLIGES, adv. -are (rörande gradformernas bruklighet se b, c), superl. äv. -st (†, Schroderus Liv. 409 (1626), Björnståhl Resa 2: 239 (1774)).
Ordformer
(-ig (-gh) 16091845. -iga (-gh-) 15261757. -igan 15301611. -ige 15301561. -igen (-gh-) 1525 osv. -iges 1556. -igt c. 16351934)
Etymologi
[fsv. nylika, nyligan; jfr fd. nylege, nyligh, nyliks, ä. d. nyligen, nyligt, nylig, nor. nylig, isl. nýliga, mnt. nieliken, nillikes m. fl. former, holl. nieuwelijk(es), t. neulich, neulichs, eng. newly; adv.-bildning till NY, adj. — Jfr NYLIG]
a) i positiv: för en (relativt) kort tid sedan, för någon l. en liten tid sedan; för icke länge sedan; för ett par l. några dagar sedan; stundom övergående i bet.: under senare l. senaste tid. G1R 2: 65 (1525). (Han) vart nyligen dräpin ty uthi fars fars barndom var thet i mannaminne. Bureus Suml. 55 (c. 1600). Någre troverdige nye tijender hafue vij nu nyligen inge spordt. AOxenstierna 2: 8 (1607). Denna wetenskapen är mächta gammal, och intet nyligen till osz kommen. Rudbeck Atl. 3: 116 (1698). Jag hörde helt nyligt en .. historia. Sörlin UFolk 32 (1929). De georgiska gurierna, som ända tills helt nyligen bildade en självständig, strängt feodal stat. Johnsson Essad Kauk. 169 (1931).
b) (numera knappast br.) i komp.: för kortare tid sedan (än ngt annat), senare; förr äv. utan direkt jämförelse: i nyare l. senare tid, nyligen. Schroderus Liv. 523 (1626). The (kyrko-)Fäder som nyligare lefwat hafwa, och icke äre aff the Äldste. Dens. Os. III. 1: 327 (1635). Ju nyligare Smittan är fången, ju bättre står then ock at hämmas. Lindestolpe Frans. 61 (1713). Hans Föräldrar .. äro döde, Fadren för några åhr sedan och Modren nyligare. VDAkt. 1725, nr 560. Palmblad Fornk. 2: 419 (1845).
c) [fsv. nyligast] (numera bl. tillf.) i superlativ: senast, sist; förr äv. allmännare, utan direkt jämförelse: (helt) nyligen, för icke länge sedan, nyss. RA I. 1: 214 (1537). Så hafwe wij fuller nyligast Edher thervppå (dvs. på ett visst ärende) Swarat. BraheBrevväxl. 1: 138 (1666). Vår Frelsare vpväckte Jairi dotter, som nyligast var blefven död. Münchenberg Scriver Får. 8 (1725). Han försäkrade .. Konungen mer än en gång och nyligast genom Pehr Brask, at (osv.). Dalin Hist. III. 2: 376 (1762). At det, som nyligast rört oss, gör närmaste intryck i själen. Martin PVetA 1763, s. 61. 2SAH 2: 265 (1799).

 

Spalt N 878 band 18, 1947

Webbansvarig