Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NYLANDS- ny3lans~, i särskilt vårdat uttal äv. -lands~.
Ordformer
(-lands- 1777 osv. -landz- 15411686. -lans- 15411684. -lens- 1541)
Etymologi
[ssgsform till landskapsnamnet NYLAND]
i ssgr: som härstammar l. är importerad från l. utmärkande för l. tillhör Nyland.
Ssgr (i sht om ä. förh.): NYLANDS-BRÄDA. [y. fsv. nylands brädhe (SthmSkotteb. 3: 116)] anträffat bl. i pl. SkeppsgR 1541.
-MJÖL. BoupptSthm 1684, s. 582 a, Bil. —
-MÅL. jfr mål, sbst.1 4 a.
-RÅG. Gadd Landtsk. 3: 298 (1777). (Till Sverige) införes .. Nylands- och Vasa-råg. Juhlin-Dannfelt 339 (1886).
-SVENSK, m. (i pl. utan avs. på kön). Mörne Strandb. 1: 99 (1915).
-TJÄRA, r. l. f. SkeppsgR 1541.
-TRÄ. (†) = -tunna. Tiera vdi Nylandztre. SkeppsgR 1547.
-TUNNA. (tjär)tunna från Nyland. SkeppsgR 1545.

 

Spalt N 878 band 18, 1947

Webbansvarig