Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NUTSCHA nut3ʃa2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[av t. nutschen, filtrera gm sugning; suga (om barn), dia; liksom t. dial. natschen, suga, väl av ljudhärmande urspr.]
tekn. filtrera (ngt) med nutsch(ar). För att få (socker-)topparna någorlunda torra måste man ”nutscha”. 2UB 4: 522 (1899).
Ssg (tekn.): NUTSCH-APPARAT. [möjl. till NUTSCH] (numera mindre br.) nutsch. UB 5: 68 (1873). ArkKem. II. 36: 24 (1907).

 

Spalt N 795 band 18, 1947

Webbansvarig