Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NUTRIA 4tria, i bet. 1 f. l. r., i bet. 2 r. l. f.; best. -an. Anm. Ss. pl. användes pl. av NUTRIA-DJUR.
Ordformer
(nut- 1855 (: Nutriaskinn) osv. neut- 1855 (: Neutriaskinn))
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. nutria; av span. nutria, nutria, utter]
1) djuret Myopotamus coypus Geoffr. (Myocastor coypus Mal.), bäverråtta, sumpbäver, som lever i de södra delarna av Sydamerika o. vars skinn användes ss. pälsvärk. FoFl. 1913, s. 129.
2) ss. ämnesnamn: skinn av bäverråtta. (Ekenberg o.) Landin 528 (1892). Manspelsar med .. besats af .. Nutria. CirkDForssellSön. 1896. ViDam. 1945, nr 12, s. 24. jfr 1Brehm 1: 362 (1874).
Ssgr: (jfr 1) NUTRIA-DJUR. DN(A) 1934, nr 221, s. 15 (i annons).
(1) -FARM. anläggning för uppfödning av bäverråttor. Östergren (cit. fr. 1931).
(2) -KRAGE. jfr krage 2 a.
(2) -PÄLS. SAOL (1923). En herre i tjock nutriapäls. Siwertz Varuh. 342 (1926).
(jfr 2) -SKINN. Åstrand (1855). Kranck SlocknEldL 65 (1930).
(1) -UNGE.

 

Spalt N 794 band 18, 1947

Webbansvarig