Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NUDEL 4del l. 32, äv. med tyskt uttal, förr äv. NUDDEL, r. l. m.; best. -n; pl. -dlar (Oec. 216 (1730) osv.) ((†) -deln PH 6: 3996 (1756), Synnerberg (1815); -dler Warg 477 (1755), Almström Handelsv. 214 (1845); -dlor Oec. 156 (1730)).
Ordformer
(nud- 1730 osv. nudd- 1756 (: Nuddeln, pl.)1912)
Etymologi
[jfr d. nudel, eng. noodels; av t. nudel, (degstycke i form av) makaron, deg(klump) varmed fjäderfä utfodras; av ovisst urspr.]
bit l. stycke av ett slags födoämne berett av (ojäst) deg, huvudsakligen av (vete)mjöl o. ägg l. vatten m. m., som formats l. skurits på visst sätt, särsk. som strimlor l. band; äv. (i sht ss. efterled i ssgr) med andra ingredienser; stundom äv. allmännare, om makaroner; i sht i pl.; i sht förr äv. koll. KFÅb. 1913, s. 305 (c. 1730; koll.). At giöra Nudler. .. (Av degen utkavlad i remsor av två fingers bredd) skäres .. på tvären de finaste strimlor. Warg 590 (1755). Kjellin (1927; om makaroner). Makaroner .. i form av .. band (nudlar). VaruhbTulltaxa 1: 84 (1931). — Jfr MANDEL-, TRÅD-NUDEL. — särsk.
a) (föga br.) om finaste sortens små makaroner l. makaronigryn l. om makaroner i form av små figurer. Almström Handelsv. 214 (1845). Fegler Varuk. 112 (1912).
b) (numera knappast br.) om relativt stora, brödliknande bitar framställda av jäst deg. Hagdahl Kok. 283 (1879). Östergren (1933).
c) i uttr. fylld nudel l. fyllda nudlar, om runda l. fyrkantiga skivor på vilka lägges en fyllning av färs l. dyl. o. vilkas kanter vikas över fyllningen, varefter det hela kokas. Langlet Husm. 204 (1883). HusmSättb. 1: 163 (1937).
Ssgr: A: NUDEL-DEG. Egerin Kokb. 181 (1733).
-GRYN. (nudel- 17671891. nudeln- 1825) (numera föga br.) om små torra nudlar (i grynform). HovförtärSthm 1767, s. 3972. DA 1825, nr 7, s. 1. WoJ (1891; med förklaringen: makaroner). Östergren (1933).
-KAKA, r. l. f. (†) kok. pudding l. kaka med kokta nudlar som huvudingrediens. Oec. 156 (1730). Warg 511 (1755). Hagdahl Kok. 867 (1879).
-KANNA. (†) kärl för förvaring av nudlar? 3 Senapz Kannor .. 3 Nudell Kannor. BoupptSthm 30/12 1686, Bil.
-MJÖLK. (†) kok. välling lagad av nudlar kokta i mjölk. Weltzin NKokb. 30 (1804).
B (†): NUDELN-GRYN, se A.

 

Spalt N 755 band 18, 1947

Webbansvarig