Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NUBIER 4bier, m.; best. -n; pl. =.
Etymologi
[jfr t. nubier; avledn. av landsnamnet NUBIEN]
mansperson tillhörande det i nildalen i Nubien nedanför fjärde katarakten boende folk som har nubiska till modersmål; i pl. äv. utan avseende på kön; äv. allmännare: invånare i Nubien. Ödmann Sonnini Egypt. 177 (1801). Nubierna .. anses för en blandning af Araber och Negrer. Sundevall ÅrsbVetA 1843—44, s. 70. OoB 1907, s. 344.

 

Spalt N 754 band 18, 1947

Webbansvarig