Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NOTARIE, sbst.2; anträffat bl. i pl. -er.
Etymologi
[till NOT, sbst.3]
(†) om kyrkosångare. När man (i kyrkan) är tilhopa kommen, så siunga Notarierne widh Bookstolen Psalmer. Schroderus Comenius 630 (1639; t. texten: die Chorsinger, die Cantorey).

 

Spalt N 725 band 18, 1947

Webbansvarig