Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NOSTRUM, n.
Etymologi
[jfr eng. nostrum; av lat. nostrum, n. sg. av noster, vår]
(†) om läkemedel o. d. som tillvärkas o. tillhandahålles av den person (läkare l. kvacksalvare) som föreskriver l. rekommenderar det. Att vångla med ett nostrum, är och blir alltid opassande för en läkare. Hjelt Medicinalv. 2: 365 (i handl. fr. 1811).
Ssgr (†): NOSTRUM-MÅNGLERI. [jfr eng. nostrummongery] Hjelt Medicinalv. 3: 577 (i handl. fr. 1758).
-SÄLJARE. Qvaksalfvare och Nostrum-säljare. SvMerc. IV. 3: 273 (1759).

 

Spalt N 705 band 18, 1947

Webbansvarig