Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NOSTALGI nos1talgi4, r. l. f.; best. -n l. -en.
Etymologi
[jfr t. nostalgie, eng. nostalgia, fr. nostalgie, nylat. nostalgia; av gr. νόστος, hemkomst, o. ἄλγος, smärta (jfr NEUR-ALGI)]
(i sht i fackspr.) melankoliskt själstillstånd som förorsakas av lång bortovaro från hemmet l. hemlandet, stark o. plågsam hemlängtan, hemsjuka; trånsjuka. (Han) drages med Nostalgien. JJBjörnståhl (1769) hos Linné Bref I. 3: 235. 3NF 14: 1286 (1931).

 

Spalt N 705 band 18, 1947

Webbansvarig