Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NOSOLOGI -logi4 l. -lå- l. -lω-, stundom äv. -ji4, r. l. f.; best. -n l. -en.
Etymologi
[jfr t. nosologie, eng. nosology, fr. nosologie; av nylat. nosologia, bildat till gr. νόσος, sjukdom, med lat. ssgsleden -logia (se -LOGI 2)]
(mindre br.) med. (läran om) den systematiska indelningen av sjukdomarna; förr äv. allmännare, liktydigt med: patologi. (Theoretices Professoren) skall lära att .. åtskilja alla .. sjukdomar och åkommor, samt deras tillfälligheter och dem rätt benämna (Nosologi). JournLTh. 1810, Bih. nr 15—18, s. 7. SvUppslB 18: 632 (1934).
Avledn.: NOSOLOGISK1040, adj. (mindre br.) med. som har avseende på sjukdomarnas systematik; förr äv.: patologisk. VetAH 1814, s. 122. Den nosologiska characteren af en eller annan bland de farsoter, hvilka af krönikeskrifvarne under namnet ”pest” omtalas. Ilmoni Sjukd. 1: 207 (1846). Tholander Ordl. (c. 1875).

 

Spalt N 705 band 18, 1947

Webbansvarig