Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NOMINERA nom1ine4ra l. nωm1– l. 1– l. 1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr NOMINATION (se avledn.).
Etymologi
[jfr t. nominieren; ytterst av lat. nominare, kalla, nämna, utse, avledn. av nomen (se NOMEN); med avs. på bet. jfr eng. nominate]
utnämna (ngn); utse (ngn); särsk. (o. numera företrädesvis) i fråga om uppsättande l. utseende av kandidater till befattningar l. uppdrag o. d. (i sht vid val): nämna (ngn). Bäggie dhessa Ståndhen .. wore effter plägseden aff dhe dher till nominerade beneventerade och complementerade. 1BorgP 11 (1660). Strax efter det Bryan nominerats till presidentkandidat (i USA). GHT 1896, nr 261 A, s. 2. Högern nominerar kandidater. SvD(A) 1921, nr 39, s. 9 (rubrik). Det klagas över, att Skånes brottningsförbund nominerat Gunnar Håkansson som fjäderviktare i Malmö stadslag. SDS 1945, nr 312, s. 13. — jfr KANDIDAT-NOMINERING. Anm. Hos vissa ä. lexikografer anges ordet äv. ha bet.: nämna (vid namn), benämna. Swedberg Schibb. 286 (1716). Ekbohrn (1904).
Ssg: NOMINERINGS-MÖTE. (politiskt) möte för kandidatnominering. SvD(A) 1927, nr 44, s. 5.
Avledn.: NOMINATION1004 l. 0104, r. l. f. [jfr t., eng. o. fr. nomination, mlat. nominatio (gen. -ōnis)] utnämning; särsk. o. numera nästan bl. (mindre br.) dels om uppsättande l. utseende av kandidat (till en befattning l. ett uppdrag o. d.): nominering, dels (i fackspr., om romersk-katolska förh.) i utvidgad anv., i fråga om den rätt att utse (l. för påven föreslå) innehavare av vissa kyrkliga befattningar som tillkommer vissa regeringar; förr äv. i uttr. bevilja nominationen av ngn, utse ngn (till ledamot). RP 6: 752 (1636). HH XXXII. 1: 240 (1787: bevilja). Bland gårdagens nominationer har en fägnat mig, nemligen Franzéns tenn-tallrick. BvBeskow (1836) i 3SAH XLVII. 2: 10 (i fråga om Franzéns utnämning till kommendör av nordstjärneorden). (Han) blef .. erbjuden nomination till medlemskap i .. styrelsen för dräneringskanalen. Prärieblomman 1903, s. 321 f. 2NF 19: 1139 (1913; om romersk-katolska förh.).
Ssg: nominations-rätt, r. l. m. (i fackspr., om romersk-katolska förh.) jfr nomination. Nordström Samh. 1: 247 (1839).

 

Spalt N 641 band 18, 1947

Webbansvarig