Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NOMINELL nom1inäl4 l. nωm1– l. 1– l. 1-, adj.; adv. -T.
Ordformer
(-el 18161916. -ell 1825 (: nominella, sg. best.) osv.)
Etymologi
[jfr t. nominell; ombildning av NOMINAL (jfr GENERELL)]
1) (†) om aktie: ställd till viss person; jfr NAMN-AKTIE. Jungberg (1873).
2) (som är ngt) till namnet (l. på papperet); äv. pregnant: (som är ngt) blott till namnet l. (som äger giltighet) blott på papperet, men icke i värkligheten; motsatt: värklig, reell. (Att konungen av Portugal) skall behålla den nominella souveraineteten (över Brasilien). DA 1825, nr 107, s. 1. Man (får) taga med i räkningen, att .. i de öfversta (skol-)klasserna minst hälften (av de föreskrivna pensa) lästes rent — nominelt. Verd. 1884, s. 260. Upplåtande av mark för kyrkobyggnaden mot endast en nominell avgift. SvD(A) 1930, nr 108, s. 5. Till (antikvitets-)arkivet hörde de båda assessorerna mera nominellt än reellt. Schück VittA 4: 13 (1935). — särsk.
a) (i sht i fackspr.) om mynts l. värdepappers värde o. d.: som anges av den prägel l. den påskrift som är åsatt myntet osv.; äv. om obligations- l. aktieränta: som beräknas på dylikt värde. SvTyHlex. (1851). Är kursen på ett papper lika med dess nominella värde, så säger man, att det står al pari. Fliesberg Handel. 77 (1891). 2 aktier .. å nominelt 500 kronor. PT 1903, nr 285, s. 1. En obligations nominella ränta. Leander TidnHand. 37 (1926). särsk.
α) bankv. om säljkurs för utländska valutor: överensstämmande med officiell kursnotering. DN(A) 1932, nr 5, s. 17.
β) i utvidgad anv.: som mätes med l. har avseende på mynts nominella värde; särsk. om arbetslön: räknad i pänningar; motsatt: reell. När genom ständiga förändringar af myntets räknevärde alla varupris nominelt stegrades. Järta 1: 113 (1816). En justering uppåt av de nominella lönerna. SvD(A) 1944, nr 261, s. 4.
b) handel. i uttr. nominellt mått, mått som en bräda har i ohyvlat tillstånd o. efter vilket prissättningen sker; motsatt: effektiv. SvSkog. 1000 (1928). 3NF 18: 1153 (1933).
c) (i fackspr.) i fråga om mått, kaliber, effekt (se d. o. 4) o. d.: som (gm påskrift l. märkning o. d.) uppgivits (vara så l. så stor), uppgiven; förr äv. i uttr. nominell(a) hästkraft(er), stundom äv. nominell(a) häst(ar) (jfr HÄST 6), om till storleken växlande kommersiell(a) enhet(er) för angivande av en maskins o. d. effekt. 400 nominela .. hästars maskin. UB 7: 407 (1875). Nominel effekt. Zidbäck (1890). Nominel hästkraft, som är ett rätt godtyckligt och föråldradt uttryck på maskinens storlek. Smith 173 (1916). Infanterigevär av nominellt 18.55 mm kaliber. Alm Eldhandv. 1: 96 (1933).

 

Spalt N 640 band 18, 1947

Webbansvarig