Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NOMENKLATORISK nom1enklatω4risk l. nωm1– l. 1– l. 1-, l. -än- l. -eŋ- l. -äŋ-, l. 01040, adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr äv. -cla-)
Etymologi
[jfr t. nomenklatorisch, ävensom eng. nomenclatorial; ytterst till lat. nomenclator, person som omtalar (ngns) namn för ngn, av nomen (se NOMEN) o. ett vbalsbst. till calare (jfr NOMENKLATUR)]
som (huvudsakligen) består i l. har avseende på (uppräkning av) namn; äv. o. numera företrädesvis (i fackspr.): som har avseende på nomenklatur (se d. o. 2). Phosph. 1810, s. 380. BotN 1910, s. 200 (i fråga om nomenklatur).

 

Spalt N 636 band 18, 1947

Webbansvarig