Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NOLLA, v.1—2, se noll, sbst.1 avledn., nolla, sbst.2 avledn.

 

Spalt N 633 band 18, 1947

Webbansvarig