Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NOKTURNAL, sbst.
Ordformer
(noct-)
Etymologi
[jfr eng. nocturnal; till senlat. nocturnalis, nattlig, till lat. nocturnus (se NOKTURN)]
(†) sjöt. instrument varmed polhöjden tages på natten; jfr NATT-VISARE. Röding SD 62 (1798).

 

Spalt N 625 band 18, 1947

Webbansvarig