Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NOGA, v. -ade.
Ordformer
(noa 1621. nog- 15551793. nög- 1528)
Etymologi
[jfr sv. dial. noga, skada; av mnt. nouwen, inkräkta på, nedtrycka, försätta i trångmål, ansätta, tvinga, avledn. av nouwe (se NOGA, adj.)]
(†) med saksubj.: vara till olägenhet l. skada för (ngn l. ngt); skada (ngn l. ngt). Vij akte .. ingen deel företaga then något skal nöge. G1R 5: 46 (1528). Thet noghar icke, om man j vthwertis måtto skrymtar medh Papister, .. när man haffuer trona j hiertat. PErici Musæus 2: 141 a (1582). (Värjan) gick .. in i tröjan och skar skjortan sönder, .. men intet ting (dvs. alls icke) .. mig nogede. Loenbom Upl. 1: 56 (c. 1630). Murberg FörslSAOB (1793).

 

Spalt N 620 band 18, 1947

Webbansvarig