Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NJÄRTA njær3ta2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[tillfällig ombildning av sv. dial. järta, idissla, variantform till JORTA]
(i vissa trakter, bygdemålsfärgat) idissla. Hülphers Ångermanl. 90 (1900). Alla kritterna (lågo) i skogsbrynet, fredligt njärtande. Lindholm Storskog. 57 (1912).

 

Spalt N 596 band 18, 1947

Webbansvarig