Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NIKLAS- nik3las~.
Etymologi
[av personnamnet NIKLAS, kortform av NIKOLAUS, av gr. Νικόλαος]
i ssgr: som har avseende på l. kommer från helgonet Nikolaus, vars festdag var den 6 december.
Ssgr (förr): NIKLAS-GOTT, n. om godsaker som gåvos åt barnen den 6 december o. föregåvos ha skänkts av den helige Nikolaus; jfr god 11 slutet. Det förekom (på Gotland), att barnen satte skorna på bordet den sjätte december och fingo ”Niklasgott”. Nilsson FestdVard. 128 (1925).
-GÅVA. gåva som utdelades den 6 december o. föregavs härröra från den helige Nikolaus; jfr -gott. Nilsson FolklFest. 206 (1915).

 

Spalt N 548 band 18, 1947

Webbansvarig