Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NEVRA, v. -ade.
Ordformer
(ne(e)ffra, nefra)
Etymologi
[sv. dial. (Uppl.) nävra, nevra, hindra, uppehålla, neka, avstyrka, lugna; möjl. rotbesläktat med SNÄV (jfr Ohlsson BlekingekMörrRonn. 109 (1939)); jfr äv. fsv. neva, hindra (JBuddeB 14), ävensom östsv. dial. förneva, förbjuda, förneka]
(†) hindra l. förhindra (ngt); äv.: dämpa. En san .. tingsens kännedom .. är en Wettenskap: .. Then neeffrade, ett feehl. Schroderus Comenius 357 (1639; lat. orig.: impedita). Om något siwder eller förwälles, at thet icke bossar öfwer, så neffrar .. (kocken) medh en sleeff. Därs. 432. Möller (1745, 1755). — jfr FÖR-NEVRA.

 

Spalt N 526 band 18, 1947

Webbansvarig