Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NESTORIAN näs1toria4n l. nes1-, l. -tår- l. -tωr-, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. nestorianer, eng. nestorian, fr. nestorien; av senlat. nestorianus, till personnamnet NESTORIUS (se nedan)]
anhängare av den konstantinopolitanske patriarken Nestorius’ lära, som utmärkes av uppfattningen att Jesu båda naturer, den mänskliga o. den gudomliga, voro sinsemellan fullt självständiga, o. som i nutiden (i sina huvuddrag) omfattas av ett antal kristna i Främre Asien; med ngt skiftande innebörd i fråga om olika tidsskeden o. geografiska områden. OMartini Bew. E 4 a (1604). Rydberg (o. Tegnér) Engelhardt 1: 326 (1834). Fehrman OrientK 50 (1920).
Avledn.: NESTORIANISK, se nestoriansk.
NESTORIANISM10104 l. 01004, förr äv. NESTORIANISMUS, r. (l. m.). (-ism 1857 osv. -ismus 1768) [jfr t. nestorianismus, eng. nestorianism, fr. nestorianisme] nestorianernas åskådning l. riktning. Eberhardt AllmH 2: 368 (1768).
NESTORIANIST, m. (†) nestorian. Schroderus Os. 2: 5 (1635).
NESTORIANSK, förr äv. NESTORIANISK, adj. (-anisk 16041635. -ansk 1602 osv.) [jfr t. nestorianisch] som tillhör l. har avseende på nestorianer l. utmärkes av nestorianism. 3SAH 18: 264 (1602). Söderblom ÖversRelH 7 (1912).
NESTORIANSKA, f. (†) kvinnlig nestorian. Wagner Pers. 2: 125 (1853).

 

Spalt N 509 band 18, 1947

Webbansvarig