Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NEPTUNISM näp1tunis4m l. nep1-, l. -tɯn-, r. (l. m.); best. -en.
Etymologi
[jfr t. neptunismus, fr. neptunisme, ävensom eng. neptunianism]
geol. äldre åsikt enl. vilken alla bärgarter med undantag av de vid nutida vulkaner bildade uppkommit gm avsättning ur vatten; motsatt: plutonism; jfr NEPTUNISK 2. Gynther ConvHlex. (1847). Lindström Kobell 78 (1862). 3NF (1931; om ä. förh.).

 

Spalt N 484 band 18, 1947

Webbansvarig