Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NENIE ne4nie, r. l. f.; best. -en; pl. -er; äv. (numera föga br.) NENIA, r. l. f.; best. -an.
Ordformer
(nen- 1827 osv. nän- (-æ-) 18181913. -ia 18271913. -ie 1906 osv. -ier, pl. 1818 osv.)
Etymologi
[jfr t. nenie, ä. t. nänie, eng. nenia, fr. nénie; av lat. nenia, naenia, gravsång, klagosång, vaggsång, slagdänga; av ovisst urspr.]
(i sht i vitter stil) klagosång l. klagodikt över ngns död (vari den dödes förtjänster prisas); gravsång; äv. allmännare: klagosång. Hammarsköld SvVitt. 1: 130 (1818). Klaga ut sina nænier öfver det enfärgade grå i nordiska lifvet. Törneros Bref 2: 129 (1826). Nenien över den vita Angelica. Karlfeldt Tank. 131 (1924; om Malmströms elegi Angelika).

 

Spalt N 478 band 18, 1947

Webbansvarig